Fremtidens APV

Mere involvering
Mere mening
Mere handling

Fremtidens APV er app baseret

Nem at Bruge

Opret sager når som helst med fotos fra smartphones.

Engagerende

Medarbejderne inddrages fra start til slut i APV-processen.

Alle Aspekter

Dækker både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, positive og negative forhold.

Vores bud på Fremtidens APV

Der er lovkrav om at lave arbejdspladsvurdering og der er metodefrihed på området.
Alligevel er det svært for mange arbejdspladser at lave gode meningsfulde APV-forløb.
Med DoBetter kan du inddrage medarbejderne i engagerende og meningsfulde forløb.
Til gavn for arbejdet med stress, fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Vi tror på, at fremtidens APV skal være mere positiv, meningsfuld og inddragende.
Vi har gennem en årrække udviklet en række APV-metoder, bl.a. for
Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (www.NFA.dk).
Det er erfaringerne herfra vi har koblet med digital teknologi.
Vi mener nemlig at Fremtidens APV skal være både digital og analog.


Se mere her

DoBetter trin for trin

DoBetter-appen er enkel at navigere i og kan bruges uden introduktion. Vi har lavet en lille film der viser de mest centrale trin.

DoBetter logo

DoBetter Facts

Mindre måling

Konkrete forbedringer
Mindre måling

Mere handling

Der bliver brugt alt for megen tid på måling når der laves APV.
Og alt for lidt tid på handling og forandring.

Og målet med APV er vel forandring?
Forbedringer skabes gennem handling og ikke via måling

Med DoBetter bruges ressourcerne på handling og forbedringer.

Mere udbytte

Stor effekt af de ressourcer
der bruges på APV


Får man nok udbytte af sin APV-indsats?
I mange tilfælde er svaret nok ”slet ikke!”

Så det er oplagt at stille spørgsmålet

A. Kan man gøre det med færre ressourcer (tid, penge)?
B. Kan man få mere ud af de ressourcer man lægger i det?

DoBetter-metoderne er i mange tilfælde billigere (A), men vores primære mål er (B), at få mere ud af de ressourcer man lægger i.
Man vælger ikke Dobetter-metoderne fordi man vil slippe udenom APV-arbejdet.
Man gør det fordi man vil optimere udbyttet af indsatsen.

Fysisk/Psykisk

Håndtering af både fysisk og
psykisk
arbejdsmiljø

DoBetter kan bruges til alle typer arbejdsmiljøfaktorer: fysiske-, psykiske-, kemiske-, ergonomiske-, hygiejnemæssige- og indeklimamæssige forhold, risikovurdering og ulykkesanalyse.

Hverdagsnært

Bestem selv hvad der er vigtigt
og hvad du kalder det

Mange medarbejdere oplever spørgeskemaer og trivselsmålinger som akademiske og med et andet sprog end man bruger til daglig.

DoBetter-metoderne baserer sig på folks egne ord og fotos.

Hvad synes I er vigtigt? Hvilke ord bruger I selv om det?

Tidssvarende

Moderne teknologi der støtter
den gode dialog

Arbejdsmiljø-metoderne er i udpræget grad ret gammeldags. Vi har arbejdet professionelt i arbejdsmiljøverdenen siden midten af 90’erne, og mange metoder har ikke ændret sig siden vi startede.
Hvorfor har arbejdsmiljøverdenen f.eks. ikke opdaget at smartphonen er opfundet?
Hvorfor ikke benytte, at alle i dag render rundt med en kamera i lommen som kan bruges til at fastholde indtryk og hurtigt kommunikere dem til andre?

Det har altid været svært at engagere nye generationer i arbejdsmiljø-tænkningen.
Det bliver nok ikke lettere for ”de digitalt indfødte” hvis teknologien ikke er tidssvarende.

Se flere facts

Michael Munch-Hansen

Erhvervspsykolog

25 års erfaring inden for arbejdsmiljø

Hvad siger kunderne

Laila Meling

Smørrebrødsjomfru

”Det har været en god udfordring og man har tænkt mange tanker om gode ting man måske bare tager for givet og sat ord på nogle dårlige ting man bare lever med”

Jette Szabo

Sygeplejerske

”Det var en inspirerende anderledes måde at angribe et ellers til tider kedeligt (men vigtigt) emne”

Irene Skriver

Arbejdsmiljørepræsentant

”En fantastisk udbytterig måde at lave APV på, hele personalet var forberedt til og engageret i dagen, som tillige oplevedes som sjov og spændende”

Annemarie Mathiesen

Hospicechef 

"En udfordring som er spændende og skaber tanker og refleksioner over plusser og minusser i dagligdagen"

Dorte B. Andersen

Sygeplejerske

"En meget levende og dynamisk metode. Dejlig dag :-)"

Hanne Bedoja

Fysioterapeut

"Fint, brugbart redskab"

Jytte Husted

Souschef

"Anderledes mere let måde at lave APV på.
Tvinger til mere refleksion og fremgang i processen"

Kirsten Dalager

Præst

"God måde at få mig til at stoppe op og give det min opmærksomhed og eftertanke. Det arbejdede videre i mig inden temadagen godt greb til at arbejde konkret og lidt mere i dybden med udfordringer og problemstillinger"

Kontakt os!

Skriv hvis du har spørgsmål, både store og små.
Du kan også bestille et uforpligtende formøde.
Udfyld felterne, så vender vi tilbage hurtigst muligt.