Fremtidens APV

DoBetter logo

Alle skal lave APV, men ingen synes det er fedt!

Der er lovkrav om at lave arbejdspladsvurdering og der er metodefrihed på området.
Alligevel er det svært for mange arbejdspladser at lave gode meningsfulde APV-forløb.

Vi har gennem en årrække udviklet en række APV-metoder, bl.a. for Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (www.NFA.dk).
Det er erfaringerne herfra vi har koblet med digital teknologi. Vi mener nemlig at Fremtidens APV skal være både digital og analog.

Det er DoBetters ambition at lave APV med mere involvering, mere mening og mere handling i en stærk kombination af analog og digital

Med DoBetter kan du inddrage medarbejderne i engagerende og meningsfulde forløb. Til gavn for arbejdet med stress, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi er ikke tilfredse med de traditionelle APV-metoder. Der er kort sagt for meget måling og for lidt handling! Man bruger mere krudt på at spørge “hvordan har du det?” end på at forandre ting til det bedre.

Spørgeskemametoden har en række fordele, men sandelig også en række ulemper fx
– at afstanden til dagligdagen er for stor
– at der er for mange specielle fagord
– at der laves nogle øjebliksbilleder med flere års mellemrum
– at det hele ender i gennemsnit hvor nuancer forsvinder
– at grafer og procenter kan være svære at forstå
– at anonymitet skaber gætteri og handleplaner der formuleres halvt i blinde

DoBetter-metoderne vender på mange måder dette på hovedet og skaber en helt ny tilgang til APV.
– Dobetter er spørgeskemafri
– DoBetter er ikke-anonym
– Man beskriver ting i sit eget sprog, ikke fagord
– Der arbejdes på samme tid i alle APV-faser
– Hverdagskoblingen er meget direkte (fx brug af foto)
– Man opretter sager med det samme (løbende APV)
– Forener den gode dialog med digital teknologi

DoBetter tror på, at fremtidens APV skal være mere positiv, meningsfuld og inddragende. Vi vil udnytte metodefriheden på APV-området på en nyskabende og meningsfuld måde som integrerer gode dialogiske metoder med moderne teknologi.

DoBetter logo

DoBetter Facts

Mindre måling

Konkrete forbedringer
Mindre måling

Mere handling

Der bliver brugt alt for megen tid på måling når der laves APV.
Og alt for lidt tid på handling og forandring.

Og målet med APV er vel forandring?
Forbedringer skabes gennem handling og ikke via måling

Med DoBetter bruges ressourcerne på handling og forbedringer.

Mere udbytte

Stor effekt af de ressourcer
der bruges på APV


Får man nok udbytte af sin APV-indsats?
I mange tilfælde er svaret nok ”slet ikke!”

Så det er oplagt at stille spørgsmålet

A. Kan man gøre det med færre ressourcer (tid, penge)?
B. Kan man få mere ud af de ressourcer man lægger i det?

DoBetter-metoderne er i mange tilfælde billigere (A), men vores primære mål er (B), at få mere ud af de ressourcer man lægger i.
Man vælger ikke Dobetter-metoderne fordi man vil slippe udenom APV-arbejdet.
Man gør det fordi man vil optimere udbyttet af indsatsen.

Fysisk/Psykisk

Håndtering af både fysisk og
psykisk
arbejdsmiljø

DoBetter kan bruges til alle typer arbejdsmiljøfaktorer: fysiske-, psykiske-, kemiske-, ergonomiske-, hygiejnemæssige- og indeklimamæssige forhold, risikovurdering og ulykkesanalyse.

Problemer/Ressourcer

Håndtering af både
problemer og ressourcer

Udgangspunktet for APV-arbejde er den nødvendige og meningsfulde opgave at håndtere og forbedre på problemer og udfordringer i arbejdsmiljøet.

Mange arbejdspladser vælger derudover at arbejde med en ressourceorienteret tilgang med fokus på de positive og velfungerende faktorer.

DoBetter-metoderne er rigtig stærke til begge ting og vores erfaring er, at de begge er nødvendige for at opnå et godt arbejdsliv.

Men vi lader kunderne selv vælge hvilken vægtning I vil lave. I kan bruge metoderne til det ene, til det andet eller til begge ting samtidigt.

Hverdagsnært

Bestem selv hvad der er vigtigt
og hvad du kalder det

Mange medarbejdere oplever spørgeskemaer og trivselsmålinger som akademiske og med et andet sprog end man bruger til daglig.

DoBetter-metoderne baserer sig på folks egne ord og fotos.

Hvad synes I er vigtigt? Hvilke ord bruger I selv om det?

Tidssvarende

Moderne teknologi der støtter
den gode dialog

Arbejdsmiljø-metoderne er i udpræget grad ret gammeldags. Vi har arbejdet professionelt i arbejdsmiljøverdenen siden midten af 90’erne, og mange metoder har ikke ændret sig siden vi startede.
Hvorfor har arbejdsmiljøverdenen f.eks. ikke opdaget at smartphonen er opfundet?
Hvorfor ikke benytte, at alle i dag render rundt med en kamera i lommen som kan bruges til at fastholde indtryk og hurtigt kommunikere dem til andre?

Det har altid været svært at engagere nye generationer i arbejdsmiljø-tænkningen.
Det bliver nok ikke lettere for ”de digitalt indfødte” hvis teknologien ikke er tidssvarende.

Simpelt

Intuitive
simple metoder

Der må kun være én knap, men den skal kunne tusinde ting!
Det er den store drøm når man laver APPs og digitale løsninger.
Det skal kunne en masse avanceret, men skal være super simpelt at bruge.

Lad os bare være ærlige: den balance har også været svær for os at finde.
Vi har undervejs udtænkt hundredevis af knapper og funktioner som kunne være relevante i forskellige tilfælde. Men vi har slagtet dem og forsøgt at gøre det så enkelt som muligt, samtidig med at det lever op til anvendelighed og alle lovkrav til APV.

Engagerende

Styrket samarbejde
om det gode arbejdsliv

Klassiske APV-metoder virker ikke særligt engagerende.
De spørger hvad folk er utilfredse med, ikke hvad de kunne tænke sig at gøre ved det.
Det kan opleves fjernt fra hverdagen:

- når resultaterne først kommer en måned efter besvarelsen

- når der bruges specielle arbejdsmiljø-udtryk

- når man får at vide, at ”I har det 3,7” og andre statistiske ord.

- når alt er anonymiseret og man alligevel begynder at gætte på hvem der har sagt hvad…

- når resultatet opgøres i gennemsnit og man glemmer individer og undergrupper

DoBetter forsøger noget anderledes.

-Brugerne bestemmer selv hvilke forthold der er vigtige

-Bestemmer selv hvad man kalder det

-Man samarbejder i real-tid, her og nu

-Man kan både samarbejde i samme rum og på tværs af verdensdele

-Ikke-anonymt, man er i direkte dialog og samarbejde

-Samarbejde: udnytte at man i et team er gode til noget forskelligt

Alle faser

Inddrag alle parter
i alle faser

De fleste APV-metoder spørger:
-Hvad er du glad for, hvad er du træt af?
Det gør Dobetter også. Men samtidig spørger vi også:

-Fortæl lidt mere om situationen, hvad er din analyse af den?
-Har du nogle idéer til at forandre den?
-Hvem kan tage beslutningen?
-Når vi skal forandre situation, hvem gør så hvad?

-Hvordan gik det med indsatsen?

Og alle disse spørgsmål kan frit behandles til alle tider. Det giver bla. mulighed for at udnytte gruppens teamkvaliteter: nogle er gode til at få idéer, andre er gode til at analysere situationer, nogle andre er gode til at få ting til at ske.

Når sådan en gruppe arbejder sammen kan der virkelig ske noget godt!

Digital/Analog

Det digitale
styrker den
analoge dialog

DoBetter vil gerne udnytte de digitale muligheder i arbejdsmiljøarbejdet.
Men vi ønsker ikke at gøre det hele digitalt.

Vi ønsker ikke at samarbejdet kun skal ske via skærmen.
Vores mål er en forbedret dialog, både den gode gamle ansigt-til-ansigt dialog og den digitale dialog som kan foregå på tværs af tid og rum

IGLO

Indsatser
fra alle
niveauer

Hvis man skal lykkes med forandringstiltag, skal der ske relevante indsatser på alle fire IGLO-niveauer

-Individet (den enkelte medarbejder)

-Gruppen (teamet)

-Lederen (nærmeste leder)

-Organisationen (chefer, direktionen, arbejdsmiljøorganisationen)

Man kan ikke ”trække frinummer” og det er vigtigt at de forskellige niveauer ikke modarbejder hinanden.

Vi var selv med til at udvikle IGLO-modellen og IGLO-princippet (Teamledelse med det rette twist, NFA 2008) og den har været styrende for vores udvikling af DoBetter-metoderne.

Løbende APV

Når som helst
Hvor som helst

Der skal laves APV mindst hvert 3. år.
Men ingen siger, at det hele skal gennemgåes på én gang.
DoBetter-metoderne er designet til løbende APV. Man opretter en Dobetter-sag lige så snart som man bliver opmærksom på, at noget kan være bedre.

Det tager 10 sekunder, så er man i gang.
Arbejdsmiljøgruppen kan sætte ting på dagsordenen (”i denne uge skal vi alle kigge efter indeklima-emner til DoBetter”) for at sikre, at man kommer ud i alle relevante områder.

Spørgeskemafri

Brug af foto
og jeres egne ord

Der er metodefrihed på APV-området.

Langt de fleste steder benytter man spørgeskemametoden, men det skyldes et valg, ikke et krav.
Der er plusser og minusser ved alle metoder (såmænd også ved DoBetter-metoderne).

Plusserne ved spørgeskema ligger ikke mindst på det strategiske og organisatoriske niveau: man kan sammenligne 3,7 for den ene afdeling med 3,2 for den anden.
Men på individ og afdelingsniveau viser en række minusser sig. For hvad betyder 3,7 egentlig i virkeligheden?

Ikke anonym

Åbent hvem
der kan se hvad

Anonymiteten i APV-metoder har altid været til diskussion. Der kan tales både for og imod. På negativ-siden tæller eksempelvis, at anonymitet kan føre til uklare, famlende indsatser på uklart grundlag. Man famler lidt i blinde og altid ledsaget at en mængde usikkerheder.

I DoBetter-metoderne har vi taget et valg: det er ikke-anonymt, og det er samtidigt tydeligt hvem der kan se hvilke oplysninger.
Det valg har vi gjort fordi APV i vores øjne primært er et synliggørelses- og forandringsværktøj, ikke et måleværktøj.

Komplet system

Valget er jeres

Der er metodefrihed på APV-området og DoBetter-metoderne lever i sig selv op til kravene til APV hvis man bruger det systematisk og sørger for at komme rundt i alle arbejdsmiljøfelterne (ergonomisk, indeklima, kemi, psykosocialt osv.)
Derfor fungerer DoBetter som et komplet system til APV.

Supplement

DoBetterer i sig selv et komplet system til APV.
Men hvis man ønsker det kan man også benytte DoBetter som handleplans-system i forlængelse af en kortlægning, f.eks. en spørgeskemaundersøgelse af trivslen.
Når man har prioriteret resultaterne og har valgt en række indsatsområder kan man benytte DoBetter-metoderne til oprette, gennemføre og doumentere handleplaner.

Derfor kan DoBetter fungere som et supplement til jeres eksisterende undersøgelsesmetoder.